คอร์กสังเคราะห์

  • จุกธรรมชาติ

    จุกธรรมชาติ

    วัสดุ ไม้ก๊อกธรรมชาติ ขนาด 23.5×44 หรือ 24 x 44 หรือปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า การจำแนกประเภท ไม้ก๊อกดิบ ไม้ก๊อกสังเคราะห์ ไม้ก๊อกผสม ร้อยละของความชื้น 4.7-4.9% อัตราการเด้งกลับ 98% ความหนาแน่น 170kg/m3 274 กก./ลบ.ม. 306 กก./ลบ.ม. ดึง Plug Force 189-210 N ประสิทธิภาพการปิดผนึก ไม่มีการรั่วไหลเป็นเวลา 30 นาทีหรือมากกว่านั้นในขณะที่แรงดันอากาศ 0.15 Mpa บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ ข้อเสนอตัวอย่าง ใช่ การจัดเรียงตัวอย่าง เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว ตัวอย่างจะถูกส่งภายในหนึ่ง...